گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

عيد ديدني اول فروردين

اول فروردين تصميم بر اين شد بريم محمودآباد .... همگي ساعت ده صبح آماده شديم و حركت كرديم به سوي محمودآباد .... گفته باشم محمودآباد عشقمه... بقيه عكسا رو در ادامه مطلب ببنيد تنور خونه مادربزرگ چراغ طوري ... نميدونيد قديما كه برق روستا نداشت چه نوري داشت ما به اين ميگوييم كرسي ... كرسي براي گرم كردن در زمستان هست يادش بخير .... خاطرات شيرين كنار هم جمع شدن همه فاميل در همين فضاي كوچك اينا فكر كنم عيدي ما بود اما ... مادربزرگ فراموش كرد به ما بدهد يكي از ديوار هاي خونه مادربزرگ انباري خونه مادر بزرگ ( از دست اين موشا وسايل به سقف آويزونه .... اما بازم ... كارشونو ميكنن ) ارادت...
10 فروردين 1392
1